Tên tài liệu Liên kết
Sản xuất, thi công kết cấu mặt đường BTN của các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.
Đăng tin : 29:09 2014
Tải về
Gia cố đất yếu, ẩm ướt, đất sét, đất dẻo chảy ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam bằng vôi thủy hóa và xi măng – Các ưu điểm và bài học kinh nghiệm
Đăng tin : 18:09 2014
Tải về
Thử nghiệm mặt đường gạch cường độ cao tại Ninh Bình
Đăng tin : 16:09 2014
Tải về
Dự án Cải tạo đường 2-9 Đà Nẵng
Đăng tin : 28:08 2014
Hướng dẫn công tác lập bản vẽ thi công
Đăng tin : 28:08 2014
Tải về
Tiêu chuẩn cơ sở: Mặt đường lát gạch bê tông tự chèn tính năng cao-Yêu cầu thi công và nghiệm thu (ECC)
Đăng tin : 27:08 2014
Tải về
ISSMGE Bulletin Volume 6, Issue 6 December 2012 by International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
Đăng tin : 27:08 2014
Báo cáo thiết kế tường chắn và nền đường dẫn đầu cầu - Dự án Nút Giao thông Ngã Ba Huế
Đăng tin : 27:08 2014
PHUONG PHAP XAY DUNG HAM MOI CUA AO (NATM) - FECON
Đăng tin : 27:08 2014
Sổ tay an toàn vệ sinh lao động
Đăng tin : 27:08 2014
Hội thảo "NEW ADVANCES IN GEOTECHNICAL ENGINEERING"
Đăng tin : 27:08 2014
Đề cương thí nghiệm Vật liệu xây dựng
Đăng tin : 27:08 2014
Một cái nhìn kỹ hơn về phương pháp làm hầm mới của ÁO(NATM)
Đăng tin : 27:08 2014
Tài lieu chung về thiết kê, thi công Hầm
Đăng tin : 27:08 2014
Kiểm soát tác động của dịch chuyển đất trong xây dựng hầm Đô thị
Đăng tin : 27:08 2014
Vấn đề an ninh cho Hầm ở Việt Nam
Đăng tin : 27:08 2014
Lịch sử phát triển tiêu chuẩn phá hoại Hoek-Brown và phiên bản mới nhất năm 2002
Đăng tin : 27:08 2014
Hướng dẫn tính toán neo đan trước
Đăng tin : 27:08 2014
Lún vệt bánh xe - Giải pháp xử lý
Đăng tin : 27:08 2014
Đôi nét về phương pháp thi công NATM trong xây dựng công trình ngầm
Đăng tin : 27:08 2014
1 | 2