Tên tài liệu Liên kết
Các biện pháp thông thường trong thi công hầm_03
Đăng tin : 27:08 2014
Tiêu chuẩn cơ sở: Mặt đường lát gạch bê tông tự chèn tính năng cao-Yêu cầu thi công và nghiệm thu (ECC)
Đăng tin : 27:08 2014
Tải về
ISSMGE Bulletin Volume 6, Issue 6 December 2012 by International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
Đăng tin : 27:08 2014
Hội thảo "NEW ADVANCES IN GEOTECHNICAL ENGINEERING"
Đăng tin : 27:08 2014
Đề cương thí nghiệm Vật liệu xây dựng
Đăng tin : 27:08 2014
Một cái nhìn kỹ hơn về phương pháp làm hầm mới của ÁO(NATM)
Đăng tin : 27:08 2014
Tài lieu chung về thiết kê, thi công Hầm
Đăng tin : 27:08 2014
Kiểm soát tác động của dịch chuyển đất trong xây dựng hầm Đô thị
Đăng tin : 27:08 2014
Vấn đề an ninh cho Hầm ở Việt Nam
Đăng tin : 27:08 2014
Lịch sử phát triển tiêu chuẩn phá hoại Hoek-Brown và phiên bản mới nhất năm 2002
Đăng tin : 27:08 2014
Lún vệt bánh xe - Giải pháp xử lý
Đăng tin : 27:08 2014
Tiêu chuẩn cơ sở ECC: Mặt đường lát gạch bê tông tự chèn tính năng cao-Yêu cầu thi công và nghiệm thu
Đăng tin : 20:08 2014
Tải về
Lún vệt bánh xe - Giải pháp xử lý (ECC)
Đăng tin : 10:07 2014
Báo cáo của ECC - Thông tin về các loại vật liệu bê tông nhựa làm lớp phủ mặt cầu thép
Đăng tin : 10:07 2014
Báo cáo bình luận "Tính toán chiều dài cọc khoan nhồi D2000 trụ tháp" Dự án Ngã ba Huế
Đăng tin : 10:07 2014
Các giải pháp kiểm soát chất lượng công tác mặt đường và chống hằn lún vệt bánh xe
Đăng tin : 10:07 2014
Hội thảo địa kỹ thuật vì sự phát triển xanh - GEGD 2013
Đăng tin : 10:07 2014
1 | 2