Cập nhật vào : 20:06 2020
Trong bối cảnh các “ông lớn” về công nghệ trên thế giới hướng đến Việt Nam, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đứng trước cơ hội thu hút dòng vốn dịch chuyển từ nước ngoài.
Cập nhật vào : 09:06 2020
Hệ thống giao thông thông minh được kết hợp với sự phát triển không ngừng nghỉ của công nghệ thông tin và truyền thông để tạo ra một mạng lưới chung giúp quản lí giao thông, bảo vệ cơ sở hạ tầng đường xá và đem lại những lợi ích thiết thực
Cập nhật vào : 04:01 2016
Sơ lược về Giáo sư Trần Kim Thạch: Tiến sĩ Đại Học Reading (Vương quốc Anh) năm 1964. Được công nhận chức danh Giáo sư ngành Địa chất học năm 1980. Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học New York (Hoa Kỳ) năm 1993.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6