Cập nhật vào : 29:09 2014
Theo các gợi ý của Bộ Trưởng trong các cuộc họp gần đây của Bộ Giao thông Vận tải, chúng tôi mạnh dạn đề xuất lên Bộ trưởng xin được đứng ra thực hiện một đoạn thử nghiệm kết cấu mặt đường tại quốc lộ 1A đoạn qua Đà nẵng hoặc Quảng Nam, với các nội dung chính sau:
1 | 2 | 3 | 4