• Cập nhật vào : 11:07 2014
    Chúng tôi là nhóm các chuyên gia và Kỹ sư Cầu đường ở miền Trung, nơi chứng kiến rất nhiều hư hỏng mặt đường trên Quốc lộ 1A.
    Cập nhật vào : 10:07 2014
    Chúng ta không thể đầu tư dàn trải để nâng cao khả năng chịu lực của tất cả các tuyến đường, song cần phải biết tăng suất đầu tư cho đoạn đường nào để hạn chế HLVBX. Các giải pháp kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, các loại phụ gia và vật liệu mới cần được nghiên cứu áp dụng cho các đoạn đường này để nâng cao tính bền vững, song phải đảm bảo tính hợp lý và kinh tế.
    1 | 2 | 3 | 4