Cập nhật vào : 10:07 2014
Nghiên cứu ngay những giải pháp về Vật liệu và Kết cấu mặt đường để giải quyết những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận hiện nay, vừa gây tiếng vang, vừa có hiệu quả tức thì.
Cập nhật vào : 10:07 2014
Nghiên cứu BTN bền nhiệt, có khả năng chống hằn lún vệt bánh tốt, sử dụng được các thiết bị gia công bê tông nhựa và thi công bê tông nhựa thông thường, có giá thành hợp lý;
1 | 2 | 3