• Cập nhật vào :

   Ngày 31/10/2015 tại văn phòng Viện kỹ thuật xây dựng hạ tầng (CEI) đã diễn ra buổi ký kết thỏa thuận hợp tác về: Khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực đường sắt giữa Viện kỹ thuật xây dựng hạ tầng và Cục đường sắt Việt Nam.

  Ông Vũ Quang Khôi - Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam nhấn mạnh: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này là một trong những hoạt động trong chương trình phát triển giao thông vận tải đường sắt đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính Phủ phê duyệt, nhằm hiện đại hóa, đi đến khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có.

  Đại diện phía Viện kỹ thuật xây dựng hạ tầng, TS Trần Đình Quảng, Viện trưởng, cam kết sẽ dành phần lớn nhân vật lực và thời gian ưu tiên nghiên cứu công nghệ vật liệu, giải pháp xây dựng hạ tầng ứng dụng cho ngành đường sắt, trước mắt tập trung nghiên cứu một số đề tài do Cục đường sắt đề nghị.

   Các nội dung chính trong thỏa thuận đã ký kết bao gồm:

  ·         Hợp tác trong Nghiên cứu Khoa học Công nghệ

  ·         Hợp tác trong ứng dụng KHCN và triển khai dịch vụ tư vấn

  ·         Hợp tác trong đào tạo

  ·         Hợp tác trong tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm khoa học

  ·         Cung cấp, trao đổi thông tin

  Nội dung thỏa thuận http://www.cei.com.vn/pages/HotLibs.aspx?cei=8&group=4adc5923-2a9c-4324-bb13-7b2a0f0284e9

  Một số hình ảnh lễ ký kết