• Cập nhật vào :

      Trong xu thế hội nhập, cạnh tranh để phát triển, nhà trường cũng như các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng như nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, thông qua đó tạo chỗ đứng cho riêng mình.

      Việc phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp là nhiệm vụ và quyền lợi của hai bên, cần duy trì thường xuyên với mục đích định hướng cho sinh viên về môi trường doanh nghiệp, phát triển thế mạnh từng cá nhân và tập thể đồng thời tạo sự tự tin trong giao tiếp, đặc biệt là Anh ngữ. Sự điều chỉnh chương trình đào tạo và tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề giúp sinh viên cập nhật được xu thế thị trường là điều bắt buộc. Đó là nhận định chung của các đại biểu tại hội thảo "Liên kết giữa Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách Khoa và doanh nghiệp trong xu thế hội nhập và phát triển" diễn ra ngày 14 tháng 11 năm 2014 tại Đà Nẵng.

   Một số hình ảnh tại buổi hội thảo

  Các đại biểu tham dự lễ ký kết

      Với sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển của đất nước và lợi ích cộng đồng, trở thành doanh nghiệp đi tiên phong trong công tác kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, tại hội thảo, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC cùng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự hợp tác toàn diện và bền vững giữa hai bên.

      Tại buổi lễ, ông Mai Triệu Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC, ông Trần Văn Nam – Giám Đốc Đại học Đà Nẵng và ông Lê Kim Hùng – Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa thuộc Đại học Đà Nẵng đại diện cho các bên liên quan đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác.

  Ông Mai Triệu Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ECC (thứ 2 từ trái qua) và các ông Trần Văn Nam, Lê Kim Hùng cùng các đại biểu tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các bên

      Theo thỏa thuận, Công ty ECC cam kết hỗ trợ tối đa trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Bách Khoa bằng những hành động thiết thực như: cung cấp thông tin hữu ích cho giảng dạy, cung cấp các gói học bổng, tạo môi trường thực tập và đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho sinh viên tại công ty, hỗ trơ tối đa các hoạt động nghiên cứu mà hai bên cùng triển khai,…

      Đại học Bách Khoa cũng cam kết cung cấp các lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn cho cán bộ công tác tại công ty, chia sẻ thông tin cũng như kết quả của các đề tài nghiên cứu mà trường thực hiện, hỗ trợ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty ECC và các công tác giáo dục, nghiên cứu khác.   

      Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa BK-ECC và Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa các bên, mở ra cơ hội mới và đầy triển vọng cho các bên trong việc hợp tác với các đối tác lớn, đa dạng cả trong và ngoài nước.

   

  Nội dung cụ thể của thỏa thuận liên danh: