Cập nhật vào :

  Vào ngày 16/01/2015, tại phòng thí nghiệm 499 Tôn Đức Thắng TP. Đà Nẵng, Viện Kỹ thuật Xây dựng Hạ tầng đã thực hiện công tác thí nghiệm hằn lún vệt bánh xe và mô đuyn đàn hồi bê tông nhựa sử dụng cho dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, theo Hợp đồng số 1D ngày 13/12/2014 giữa Viện Kỹ thuật Xây dựng Hạ tầng và Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế - Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa cho Dự án.

Đến chứng kiến công tác thí nghiệm có đại diện các bên liên quan của Dự án gồm Sở Giao thông Vận tải TP. Đà Nẵng, Nhà đầu tư Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam, Nhà thầu chính Liên danh Trung Nam E&C - Cienco1, Tư vấn Giám sát Dự án - Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC.Đây là các thí nghiệm có tính chất phức tạp, cần độ chính xác cao và cần phải có công tác chuẩn bị kỹ lưỡng về thiết bị, mẫu thí nghiệm và nhân lực tiến hành.

 

Các hình ảnh thí nghiệm Bê tông nhựa tại Viện

Bên cạnh đó, đây thực sự là một bước tiến mới trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng của thành phố Đà Nẵng và cả khu vực miền Trung: lần đầu tiên công tác thí nghiệm hằn lún vệt bánh xe và mô đuyn đàn hồi bê tông nhựa được thực hiện một cách bài bản tại thành phố Đà Nẵng, bởi Viện Kỹ thuật Xây dựng Hạ tầng - một đơn vị tiên phong trong các nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng. Lần đầu tiên các số liệu đầu vào của bài toán thiết kế kết cấu mặt đường được kiểm chứng dựa vào số liệu cụ thể trên vật liệu địa phương thay vì sử dụng các giá trị tra bảng trong Quy trình tính toán như đã diễn ra từ trước đến nay.

 Một số hình ảnh của công tác thí nghiệm: