Cập nhật vào :

 Theo Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, thì xây dựng Trung tâm điều khiển tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần triển khai trong thời gian đến của ngành GTVT.

Hệ thống giao thông thông minh được kết hợp với sự phát triển không ngừng nghỉ của công nghệ thông tin và truyền thông để tạo ra một mạng lưới chung giúp quản lí giao thông, bảo vệ cơ sở hạ tầng đường xá và đem lại những lợi ích thiết thực. Ngành vận tải có thể nói là lĩnh vực có được nhiều lợi ích thiết thực nhất khi ITS phát triển. Tất cả các phần của mạng lưới giao thông thông minh đều sẽ được nối mạng, ITS sẽ thay đổi cách thức hoạt động của toàn bộ hệ thống giao thông.

Trung tâm điều hành tích hợp được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn của Sở GTVT. Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, công tác thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm cũng giúp xử lý các công việc của Sở GTVT như: đầu tư xây dựng hoặc cải tạo nâng cấp các tuyến đường, các nút giao thông, tổ chức phân luồng phương tiện theo không gian và thời gian, điều tiết vận tải hành khách và hàng hóa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông,... với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành hệ thống giao thông - vận tải và quản trị nội bộ của Sở GTVT.

Trung tâm cho phép sử dụng thông tin và công nghệ phân tích để người điều hành ra quyết định kịp thời, giúp quản lý được đa dạng các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đã được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra đột xuất, tình huống khẩn cấp.

(Nguồn: Sở GTVT)