Cập nhật vào :

Trong quá trình thiết kế mặt đường, bê tông nhựa (Asphalt Concrete - AC) là lựa chọn phổ biến của các kỹ sư. Loại vật liệu này vẫn thường được sử dụng làm tầng mặt của mặt đường.  AC có rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, khi AC được sử dụng ở Việt Nam đã bộc lộ khá nhiều nhược điểm. AC sử dụng nhựa đường như một loại chất kết dính, vì vậy nó có nhiều thuộc tính giống như của nhựa đường. Chất lượng của AC giảm đi rất nhiều khi chịu các tác dụng bất lợi của nhiệt độ, độ ẩm. Đây là một trong những lý do làm cho đư ờng xá ở Việt Nam hư hỏng nhanh chóng sau một thời gian ngắn sử dụng. Nghiên cứu này sử dụng cốt sợi thủy tinh như một giải pháp để nâng cao các tính chất cơ lý của AC dưới tác dụng đồng thời của nước và nhiệt độ cao.

link download: ngabahue.com.vn/Download/Bai_bao_BTN_cot_soi_thuy_tinh.pdf