Cập nhật vào :

Kính gởi : Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5

                Nhà đầu tư B.O.T Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam và Quảng Ngãi.
 
Chúng tôi xin được đệ trình Báo cáo của chúng tôi về đề xuất giải pháp công nghệ để chống lún vệt bánh xe trên mặt đường tại các vị trí đặc biệt của dự án mở rộng Quốc Lộ 1A mà Quý Công ty đang triển khai.
 
Quốc lộ 1A là trục giao thông có điều kiện khai thác rất khắc nghiệt với lưu lượng xe nặng lớn, chế độ thủy nhiệt rất bất lợi cho sự làm việc của kết cấu mặt đường. Bằng các kinh nghiệm của mình trong quá trình tham gia Tư vấn Giám sát các dự án cải tạo quốc lộ 1A trước đây (Đông Hà Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Nha trang), và đặc biệt là trong suốt hơn 5 năm duy tu bảo hành lớp phủ mặt cầu thép Thuận Phước ở Thành phố Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy thiệt hại do hư hỏng mặt đường trong quá trình thi công và khai thác là rất lớn, sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của Nhà đầu tư, nên cần được quan tâm thích đáng ngay trong giai đoạn thiết kế và thi công.
 
Với tình hình hằn lún vệt bánh xe trên diện rộng như hiện nay, cũng như các chế tài quyết liệt của Bộ Giao Thông Vận Tải, việc có giải pháp đảm bảo an toàn cho các Nhà đầu tư lại càng cấp bách. 
 
Chúng tôi khẳng định có giải pháp công nghệ giải quyết được vấn đề này, với hiệu quả kinh tế cao nhất, và một số trong đó được trình bày trong báo cáo kèm theo.
 
Mong nhận được sự xem xét và phản hồi của quý Công ty.